СПОРТОТ И ДРУЖЕЊЕТО МУ ПОМОГНАА НА СТЕФАН ТРПКОВСКИ ДА СЕ РАЗВИЕ ВО РЕЧИСИ САМОСТОЈНО МОМЧЕ