ФИЛХАРМОНИЈАТА СО КОНЦЕРТ „СЕВЕР И ЈУГ“ И РУСКИОТ ПИЈАНИСТ СУДБИН