СКОПСКИ УЧЕНИЦИ ГИ СОЗДАДОА ПРВИТЕ СТИКЕРИ СО МАКЕДОНСКИ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ЗА ВИБЕР