ДОАЃА НОВАТА „ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА“, ВЕЛИ СТИВ ГУТЕНБЕРГ