КОСТАРИКА КАКО ПРИМЕР ЗА СВЕТОТ – УСПЕА ДА СИ ГИ ОБНОВИ ШУМИТЕ ОТКАКО ГИ УКИНА СУБВЕНЦИИТЕ ЗА СТОЧАРСТВО