ГРАТЧЕ НА САРДИНИЈА Е ПОИМ ЗА ДОЛГОВЕЧНОСТ ВО ЕВРОПА, 10. ЖИТЕЛ ГО СЛАВИ 100. РОДЕНДЕН