ФИЛМСКАТА ИНДУСТРИЈА ЌЕ МОЖЕ ДА ГО МЕРИ НИВОТО НА СТРЕС ЗА ДА ЈА ОДРЕДИ ЦЕЛНАТА ПУБЛИКА