ВЕЛЕС ДОМАЌИН НА ПРВАТА СТРИП КОЛОНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА