МИГРАЦИЈАТА И УЧИЛИШНАТА МАТУРА ГО ПРЕПОЛОВИЈА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВАТА