ЗАФРЛЕНИОТ ОСТРОВ СВЕТА ХЕЛЕНА ОДБЕЛЕЖУВА 200 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА НАПОЛЕОН БЕЗ ТУРИСТИ И ГОСТИ