ЕЛВИС ПРИСЛИ СТОИ КОГА Е ЦРВЕНО, А ТАНЦУВА НА ЗЕЛЕНО НА СЕМАФОРИ ВО ГЕРМАНИЈА