СКОПЈЕ ОСВЕТЛЕНО ВО СИНО ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО