СВИЊА ИМ ПОМАГА НА ПАТНИЦИТЕ НА АЕРОДРОМОТ ВО САН ФРАНЦИСКО ДА СЕ СМИРАТ ПРЕД ЛЕТ