ПИН МУЗИЧКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОСЛЕДЕНА СО 50 БЕСПЛАТНИ КОНЦЕРТИ, СВИРКИ ЌЕ ИМА И ВО ТОАЛЕТОТ НА МКЦ