СО ЗАЕДНИЧКИОТ ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ-ПРЕШЕВО, МАКЕДОНСКО-СРПСКАТА ГРАНИЦА ЌЕ СЕ ПОМИНУВА ДВОЈНО ПОБРЗО