СЛОВЕНЕЧКИОТ КРИМИ ПИСАТЕЛ ТАДЕЈ ГОЛОБ ВО СКОПЈЕ ГО ПРОМОВИРА РОМАНОТ „ЕЗЕРО“