ВЕЛЕШКИ ТЕАТАР ПОЧНУВА СО ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОТ „ТОЈ И ТАА“ – ПРОБИТЕ СЕ ОНЛАЈН, А АКТЕРИТЕ САМИ СЕ СНИМААТ