ЖИВОТОТ НА ТОШЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГО ДОЖИВЕАТ ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД СО ТАКТИЛНИ СЛИКИ ВО СПОМЕН КУЌАТА ВО КРУШЕВО