КАРНЕВАЛОТ ВО РИО СЕ ПРЕТВОРА ВО ЕВТИНА УЛИЧНА ЕКСТРАВАГАНЦА