ТАТУ АРТИСТИ ОД МАКЕДОНИЈА И СТРАНСТВО НА ДВОДНЕВЕН НАТПРЕВАР „СКОПЈЕ ТАТУ ШОУ“