МИЛЧО МАНЧЕВСКИ ВО ЖИРИ НА ФИЛМСКИОТ ФЕСТИВАЛ ФАЏР ВО ИРАН, ГОСТИН И ОЛИВЕР СТОУН