ДИЏЕЈ ИЛИЈА ТАЛЕВ ПРОСЛАВИ 30 ГОДИНИ ОД ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ ТЕХНО АЛБУМ „И ПО ТИТО-ТЕХНО“ ВО БИТОЛА