СКОПЈЕ ДРАМ ФЕСТИВАЛ Е МЕСТО КАДЕ ШТО ЕДУЦИРАМЕ, МОТИВИРАМЕ И СЕ ПОВРЗУВАМЕ, ВЕЛИ НЕГОВАТА ОРГАНИЗАТОРКА ТЕЈКА ВАСИЉЕВИЌ