ЊУЈОРК СЕ ОТКАЖА ОД ТЕЛЕФОНСКИТЕ ГОВОРНИЦИ И ГИ ЗАМЕНИ СО ДИГИТАЛНИ КИОСЦИ