ТЕОРИЈАТА ЗА СРЕЌА НА АЈНШТАЈН СЕ ПРОДАДЕ ЗА 1.3 МИЛИОНИ ДОЛАРИ