ТОЈ БЕШЕ ЧОВЕК НА БЕЗБРОЈ ТАЛЕНТИ – МОНТИПАЈТОНЦИ СЕ ПРОСТУВААТ ОД ТЕРИ ЏОНС