АВСТРИЈА ОТПЕЧАТИ ПОШТЕНСКА МАРКА НА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА ИНСПИРИРАНА ОД КОВИД-19