ПОСЛЕДНИОТ ИЗРАБОТУВАЧ НА МЕЧЕВИ ОД ТОЛЕДО ОДБИВА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ДРЕВНИОТ ЗАНАЕТ