БОРЕЦ И ТВОРЕЦ – ТОМА ДИМОВСКИ ВО ВЕЛЕС ЈА ИМА ПРВАТА САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА