ФОТОГРАФИЈА НА ТОМИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОБЕДИ НА ХОЛАНДСКИОТ КОНКУРС „ВОДА=ЖИВОТ“