ХРВАТ СОЗДАВА СКУЛПТУРИ ОД КИБРИТЧИЊА, ВЕЌЕ ШЕСТ ГОДИНИ ГО ПРАВИ ДАВИД НА МИКЕЛАНЏЕЛО