МУЗИЧКА ВЕЧЕР НА ОХРИДСКО ЛЕТО ВО ЧЕСТ НА 85 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ