ТРАМП МУ ОДГОВОРИ НА ДЕ НИРО – ЗАШЕМЕТЕН Е ОД УДАРИТЕ ШТО ГИ ПРИМИ ВО ФИЛМОВИТЕ