ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ СИМПТОМИТЕ НА ТОПЛОТЕН УДАР