ТРАЈЧЕ ЧАТМОВ СО ИЗЛОЖБАТА „ИНТИМНО ПОНИРАЊЕ“ ВО РОДНИОТ ВЕЛЕС