САУДИСКИТЕ КЛУБОВИ ПРАВАТ НЕВИДЕН ПОТРЕС ВО СВЕТСКИОТ ФУДБАЛ И СÈ УШТЕ НЕ ЗАВРШИЛЕ