МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ „БЕСКОНЕЧНА“ ПЛАНИНАРСКА ПАТЕКА ДОЛГА НАД 2.000 КИЛОМЕТРИ