ИСУШЕНА ГРАДИНА ВО АВСТРАЛИЈА ПОБЕДИ НА ПРВИОТ ИЗБОР НА НАЈГРД ТРЕВНИК НА СВЕТОТ