ДАНСКИ УМЕТНИК СОЗДАВА ОГРОМНИ ДРВЕНИ СКУЛПТУРИ НА ТРОЛОВИ НИЗ ЦЕЛ СВЕТ, СТИГНА ДО БРОЈКАТА ОД 100 ДЕЛА