ЈАПОНСКИТЕ ЦАРЕВИ НЕ НОСАТ КРУНА, НО НАСЛЕДУВААТ СВЕТИ ПРЕДМЕТИ ШТО НИКОЈ ГИ НЕМА ВИДЕНО