ЦЕЛ ДЕН СПОРТ, ЗАБАВА, ДЕБАТИ И ФИЛМОВИ ВО ГРАДСКИ ПАРК