НАЈГОЛЕМИОТ ЕЛЕКТРИЧЕН АВИОН НА СВЕТОТ ЌЕ ГО ИМА ПРВИОТ ПРОБЕН ЛЕТ