ТИХУАНА ЈА СЛАВИ 100-ГОДИШНИНАТА НА ЦЕЗАР САЛАТАТА, ИЗМИСЛЕНА ОД ИТАЛИЈАНСКИ ИМИГРАНТ