МАРТА МАРКОСКА ПРОМОВИРА КНИГА ВО ЧЕСТ НА ТАТКО Ѝ ИВАН КАРАДАК