НАУЧНИЦИТЕ ПОЧНАА ПРОЕКТ ЗА СПАС НА ЦРВЕНИТЕ ПАНДИ ПРЕКУ САТЕЛИТСКО СЛЕДЕЊЕ