БУТАН – ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА БРОЈ ЕДЕН ЗА 2020 ВО КОЈА ШУМИТЕ СЕ ЗАШТИТЕНИ СО УСТАВ, А ПРОДАЖБАТА НА ЦИГАРИ ЗАБРАНЕТА