ЛЕТОНСКАТА ВЛАДА ИМ ДОЗВОЛУВА НА УЧИЛИШТАТА ДА ДРЖАТ ЧАСОВИ НА ОТВОРЕНО