ВО УЧИЛИШТЕТО ЗА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ СЕ ОФОРМИ ПРВИОТ МУЗИЧКИ БЕНД