АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПО 11. ПАТ ГИ ОТВОРА УЧИЛНИЦИТЕ КАКО ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР