ПЕТ ШКОЛИ ЈА ДЕЛАТ НАГРАДАТА ОД 250.000 ДОЛАРИ КАКО НАЈДОБРИ УЧИЛИШТА НА СВЕТОТ